meester Henk - WERELDOORLOGEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

2 oktober

1944 In Putten (Gelderland) voert de Duitse bezetter een razzia uit en voert 650 mannen en jongens weg. Hiervan keren er later slechts 49 terug, de rest komt om in Duitse concentratiekampen.

 

kijk voor meer info hier :

http://nl.wikipedia.org/wiki/Razzia_van_Putten 

(Advertentie voor leraar of ouder)

De risico's voor alle vormen van verzet waren groot: hardhandig verhoor, gevangenschap en gefusilleerd worden. In Fort de Bilt werden tientallen Utrechtse verzetsstrijders doodgeschoten Ook Kamp Amersfoort was een berucht kamp waar je vanwege verzetsdaden terecht kon komen. 

Je kan je verzetten door dingen te doen die de vijand benadelen, zoals overvallen plegen, onderduikers verbergen en hoge Duitsers doden. Maar je kan ook besluiten dingen níet te doen. Een voorbeeld is de lerares mevrouw Rutten. Zij weigerde eind 1940 een ariërverklaring te tekenen, terwijl zij niet joods was. Daarmee verzet zij zich passief. Het heeft haar ongetwijfeld haar baan aan het Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes gekost.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Onder andere via Radio Oranje werden berichten doorgegeven aan het verzet. Dit waren heel normale zinnetjes, die voor niemand iets betekenden, behalve voor één bepaalde verzetsgroep.

Bijv.: "De kippen gaan met het vallen van de avond op stok" of "De wijn is verzuurd".

Dat laatste kon bijv. betekenen dat iets niet moest doorgaan, of dat de groep verraden was.

"Hier Radio Oranje, de stem van Strijdend Nederland"

via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hannie Schaft - het meisje met het rode haar- (verzetstrijds

De Duitsers voerden de "stamkaart" in . Hiermee kon je o.a. voedselbonnen krijgen, waarmee voedsel gekocht kon worden. De stamkaart kon niet door onderduikers verkregen worden, omdat ze dan geregistreerd werden. Het verzet probeerde daarom deze kaarten en bonnen te vervalsen.