meester Henk - WERELDOORLOGEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

Rijnland

 

In 1936 beval Adolf Hitler om het Rijnland, dat via het Verdrag van Versailles werd gedemilitariseerd, opnieuw te laten innemen door Duitse troepen. Dit was de eerste stap van Hitler om de gebieden die na de Eerste Wereldoorlog werden ontnomen terug toe te eigenen. Na het Verdrag van Versailles werd immers het toenmalige Pruisische Rijk verdeeld over de buurlanden en het was één van Hitlers doelstellingen om deze gebieden, waar nog steeds veel Volksduitsers woonden, terug te winnen. Het Rijnland was nog steeds Duits grondgebied maar het was Duitsland verboden om er militaire troepen te stationeren.

 

 

 

Twee jaar later, in 1938, bedreigde Hitler Oostenrijk met een oorlog en onder deze druk bezweek de toenmalige Oostenrijkse kanselier Kurt von Schuschnigg. Von Schuschnigg trad af op 11 maart 1938 waarna nazileider Arthur Seyss-Inquart op 12 maart 1938 werd aangesteld. De nieuwe nazi-kanselier Seyss-Inquart proclameerde op 13 maart 1938 de Anschluss van Oostenrijk bij nazi-Duitsland en werd zo de oostprovincie van het uitbreidende Derde Rijk

 

Hitlers volgende doel was het annexeren van een deel van Tsjecho-Slowakije. Bij het voorbereiden van de vernietiging van Tsjecho-Slowakije begon Hitler eisen te stellen ten aanzien van het Sudetenland dat gelegen is in de grensstreek van Bohemen. Het sudetengebied werd bewoond door ongeveer 2.800.000 Volksduitsers; ongeveer 90% van de bevolking in het gebied. Het bevatte tevens een groot deel van de natuurlijke grondstoffen van Tsjecho-Slowakije. Het grootste deel van de Tsjecho-Slowaakse industrie bevond zich in Sudetenland en de hoofdverdedigingslinies van het Tsjecho-Slowaaks leger waren er opgesteld. Bovendien maakten Bohemen en Moravië (Tsjechië) vroeger deel uit van het Heilige Roomse Rijk, een imperium waar Hitler mee dweepte als het Erste Reich. Het plan Fall Grün werd opgestart in mei 1937 en een eerste versie werd door de Duitse militairen op 21 december 1937 afgeleverd. Op 20 mei 1938 werd het Tsjecho-Slowaakse leger in een gedeeltelijke mobilisatie gebracht en op 30 mei 1938 initieerde Hitler een directieve dat operatie Fall Grün officieel bevestigde. Het Tsjecho-Slowaakse leger werd in een algehele mobilisatie gebracht op 23 september 1938 nadat de Tsjecho-Slowaakse inlichtingendiensten een Duitse aanval verwachtten op 28 september 1938.

Fall Grün was een Duits militair plan om Tsjecho-Slowakije in 1938 binnen te vallen na de houding van Hitler en de nazi's in verband met Lebensraum en de Drang nach Osten. Het plan Fall Grün werd opgestart in mei 1937 en een eerste versie werd door de Duitse militairen op 21 december 1937 afgeleverd. De uitvoering van operatie Fall Grün werd afgeblazen nadat op 30 september 1938 het Verdrag van München werd afgesloten tussen Engeland, Frankrijk, Italië en nazi-Duitsland.

Fall Grün 2 was een Duits afleidingsplan uit 1940 gericht tegen de Engelsen om hun geplande invasie van Engeland (operatie Zeeleeuw) te verbergen.

Duitse schepen werden verstuurd naar de Ierse zuidkust om de Engelsen in de waan te laten dat er een grootschalige Duitse invasie van de Britse eilanden op til was. Om de Britse inlichtingendienst te overtuigen werden Duitse commando's onder leiding van Hermann Goertz gedropt boven Ierland om contact te maken met het Iers Republikeins Leger (IRA). De guerrillabeweging IRA zou dan een bommencampagne moeten opstarten tegen Britse eigendommen in Noord-Ierland (Britse ambassade in Dublin, politiestations, legerposten,etc... ) om zo de regering te destabiliseren.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Fall Weiss was een Duits militair strategisch plan om Polen binnen te vallen en te veroveren. De operatie werd op 1 september 1939 uitgevoerd en wordt over het algemeen beschouwd als het begin van de Tweede Wereldoorlog.

 

Duitse eenheden zouden Polen binnenvallen uit drie richtingen:

  • De belangrijkste aanval was vanuit Duitsland via het vasteland van de West-Poolse grens
  • De tweede route kwam vanuit het noorden, vanaf de exclave van Oost-Pruisen
  • De derde aanval kwam door Duitse en geallieerde Slowaakse eenheden van het grondgebied van Slowakije

Alle aanvallen gingen direct naar Warschau, terwijl het belangrijkste Poolse leger moest worden omsingeld en vernietigd ten westen van de Weichsel.

Fall Weiss begon op 1 september 1939, en was de eerste operatie van de Tweede Wereldoorlog.

Fall Gelb was tijdens de Tweede Wereldoorlog de naam voor het Duitse militaire plan van het Oberkommando der Wehrmacht (OKW) om de Lage Landen aan te vallen en in te nemen. Deze militaire actie was onderdeel van de Slag om Frankrijk. Fall Gelb werd met groot succes uitgevoerd in mei 1940 en zou in juni worden gevolgd door Fall Rot om Frankrijk als geheel te verslaan.

  • Fall Blau 1 was een studie uitgevoerd door de Luftwaffe die dateerde van 1938. De studie omsloeg de voorbereiding tot een mogelijke Duitse aanval op Groot-Brittannië. Dit plan evolueerde later tot de zogenaamde Planstudie 1939, een essay over een algehele luchtoorlog.

  • Fall Blau 2 dateerde uit 1942 en was één van de drie operationele studies voor het Duits zomeroffensief aan het oostfront die uiteindelijk leidde tot de slag om Stalingrad. Het actieterrein van Fall Blau omvatte de noordelijke gebieden nabij Voronezj. De twee andere studies waren operatie Maus (aanval in de Kaukasus) en operatie Siegfried (de slag om Stalingrad en de Volga).

Opmerking: De benaming Fall Blau wordt soms in geschiedkundige termen gebruikt om het gehele zomeroffensief van 1942 aan te duiden

Fall Rot was het militair plan van het Duitse OKW om Frankrijk aan te vallen en in te nemen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het was de tweede fase van de verovering van Frankrijk, begonnen op 5 juni 1940. Deze militaire actie werd uitgevoerd tijdens de Slag om Frankrijk, voorafgegaan door Fall Gelb. De uitkomst van Operatie Fall Gelb zou beslissen of Frankrijk aangevallen zou worden, dat was voor de inval nog niet zeker.

Operatie Fall Rot bestond uit twee suboperaties: eerst een voorbereidende aanval ten westen van de Somme, richting de Seine; het grote offensief begon op 9 juni 1940 bij de Aisne. Het Franse front werd doorbroken en de legers in de Maginotlinie werden op 17 juni afgesneden. Diezelfde dag vroeg Frankrijk om een wapenstilstand en op 25 juni capituleerde Frankrijk officieel.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Operatie Braunschweig is de codenaam voor de op 23 juli 1942 doorgevoerde tweede fase van het Duitse zomeroffensief in de Sovjet-Unie gedurende de Tweede Wereldoorlog. Operatie Braunschweig is het vervolg op Fall Blau, dat de eerste fase van het zomeroffensief omvatte.

Het doel van de operatie was de gelijktijdige vooruitgang van de Duitse troepen naar de Kaukasus als naar Stalingrad. De Duitse troepen werden van elkaar gescheiden. Hitler was meermaals door zijn generaals erop geattendeerd dat het versplinteren van de krachten zou leiden tot een ernstige vertraging of ramp. Doordat Hitler zijn eigen zin doordreef werden de troepen alsnog gesplitst. Vandaag de dag wordt het splitsen van de Duitse troepen nog altijd gezien als de oorzaak voor de Duitse ramp bij Stalingrad. Het Duitse 6e leger werd hier in zijn totaliteit vernietigd door het Rode Leger. Hitler voerde als reden voor de splitsing aan dat hij de belangrijke oliebronnen van de Kaukasus nodig had om de oorlog te kunnen voortzetten. Stalingrad moest worden ingenomen om deze inname van de oliebronnen te dekken.