meester Henk - WERELDOORLOGEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

Op 7 mei 1915 werd het schip “de Lusitania” tijdens een reis van New York City naar Liverpool door de Duitsers tot zinken gebracht in de Ierse Zee tijdens de duikbotenoorlog.

 

Een Duitse onderzeeër had met een torpedo een gat geschoten in de stuurboordboeg van “de Lusitania”; kort daarop volgde nog een explosie. Het schip zonk in slechts 18 minuten. 1.198 opvarenden kwamen om het leven, waaronder 128 Amerikaanse staatsburgers.

 

De aanval op de Lusitania was voor de Verenigde Staten samen met de onderschepping van het Zimmermanntelegram de directe aanleiding om zich te mengen, want tot dan toe hadden ze steeds een neutrale positie ingenomen.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Het Zimmermanntelegram was een telegram dat op 16 januari 1917 door de Duitse minister van buitenlandse zaken Arthur Zimmermann naar de ambassadeur in Mexico werd gestuurd, met het verzoek om Mexico over te halen deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog aan de kant van Duitsland. Het telegram werd door de Britse geheime dienst onderschept, ontcijferd en doorgespeeld aan de Amerikaanse regering. Dit telegram was de directe aanleiding voor de deelname van de Verenigde Staten aan de oorlog.

(Advertentie voor leraar of ouder)