meester Henk - WERELDOORLOGEN
 
(Advertentie voor leraar of ouder)

Het Verdrag van Versailles omvat 440 artikelen. De voornaamste punten zijn:

 

 • Duitsland moet Elzas-Lotheringen aan Frankrijk afstaan.
 • Duitsland moet de kolenmijnen in het Saargebied aan Frankrijk afstaan.
 • Duitsland moet Moresnet, Eupen, Malmédy en St. Vith aan België afstaan.
 • Duitsland moet het grootste deel van West-Pruisen en bijna de gehele provincie Posen aan de nieuwe staat Polen afstaan.
 • Duitsland moet alle koloniën afstaan: Togo en Kameroen, de gebieden in Oost- en Zuidwest-Afrika, enkele eilanden in de Stille Oceaan en bezittingen in China.
 • Alle Duitse goederen en bezittingen in het buitenland worden verbeurd verklaard.
 • Duitsland moet alle oorlogsmateriaal aan de geallieerden afstaan.
 • De algemene dienstplicht in Duitsland wordt afgeschaft en de generale legerstaf wordt opgeheven.
 • Duitsland mag geen tanks, vliegtuigen, onderzeeboten, grote oorlogsschepen en gifgas meer hebben.
 • Gedurende 15 jaar mag Duitseland geen troepen stationeren op de linker Rijnoever en in een strook van 50 km op de rechter Rijnoever.
 • De totale omvang van het Duitse landleger mag niet groter zijn dan 100.000 man.
 • De Duitse marine mag niet meer dan 15.000 manschappen hebben.
 • Duitsland mag niet meer dan 4.000 officieren hebben.
 • Duitsland mag geen deel uitmaken van de te vormen Volkenbond.
 • Oostenrijk moet Zuid-Tirol aan Italië afstaan.
 • Turkije moet alle buitenlandse gewesten afstaan. Engeland krijgt Irak, Palestina en Trans-Jordanië; Frankrijk krijgt Syrië en Libanon.
 • Duitsland moet alle handelsschepen met een laadvermogen boven 1600 Brt aan de geallieerden afstaan, plus de helft van alle handelsschepen van 1000 tot 1600 Brt. Bovendien moet éénvierde deel van de visserijvloot en tweevijfde deel van de binnenvaartschepen worden afgestaan.
 • Duitsland dient verder af te staan grote aantallen machines en bouwmaterialen, treinen en vrachtauto's.
 • Duitsland dient jarenlang bepaalde hoeveelheden kolen en chemicaliën, verfstoffen en brandstoffen te leveren.
 • Alle Duitse onderzeese telegraafkabels worden verbeurd verklaard.
 • Duitsland dient 20 miljard goudmark te betalen.

gevolg 1: De opgelegde herstelbetalingen werden in de jaren twintig aanzienlijk verminderd. In 1932 werd het restant totaal kwijtgescholden.

Tegen die tijd was reeds grote schade aangericht:

1. Vernietiging van de Duitse munt en economie - althans wat er van over was na de oorlog, en

2. Vernietiging van de politieke stabiliteit van het land, hetgeen zich uitte in massale rellen en straatgevechten tussen communisten, nazi's en anderen - uiteindelijk leidend tot de succesvolle greep naar de macht door Adolf Hitler.

 

 

gevolg 2: De aan Duitsland in Versailles opgelegde maatregelen waren milder dan die welke Duitsland aan Rusland had opgelegd (het Brest-Litovsk verdrag, zomer 1918), en ook milder dan de maatregelen die Duitsland aan de westerse geallieerden had willen opleggen, als dit land de oorlog zou hebben gewonnen. Duitsland zou dan onder meer België totaal onderworpen en ingelijfd hebben.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)